Information om medlemskap

 

Varför medlemskap i SBR?

SBR är förkortningen på Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund. Förbundet bildades redan 1961 och är en sammanslutning av företag inom bildemonteringsbranschen. Idag står våra medlemmar för ca 75 % av all bilåtervinning, medlemskapet i SBR innebär många fördelar.

SBRs huvuduppgift är att verka för en god utveckling av branschen i samverkan med myndigheter och andra aktörer. Vi jobbar för en sund utveckling av bilåtervinningen i Sverige och bevakar våra medlemmars intressen i dessa frågor. Vår målsättning är att hjälpa våra medlemmar att öka återanvändningen och återvinningen av bildelar och råvaror från bilar. Vi arbetar för att säkerställa en bra ekonomisk stabilitet för medlemsföretagen, men också för att infria kravet i Bilskrotningsförordningen (2007:186) om en bättre miljö.

Att dessutom kunna koppla det till lägre företagskostnader gör medlemskapet till en god investering.

 För att vidareutveckla branschen är SBR sedan 1977 anslutna till både ARA (Automotive Recyclers Association) Fairfax USA som finns representerat av medlemsföretag i fyra världsdelar, och EGARA (European Group of Automotive Recycling Associations). Syftet är att följa utvecklingen inom återvinningsmarknaden, samt främja bildemonteringsbranschens utveckling både nationellt och internationellt

SBR ger dig som medlem följande mervärden

 • Remissinstans i branschfrågor vilket ger möjlighet att påverka lagar och förordningar.
 • Ger dig information om förändringar i miljökrav och lagstiftning i branschen.
 • Bevakar medlemmarnas intressen gentemot myndigheter, kunder och leverantörer.
 • Ger dig tillgång till juridisk hjälp i branschfrågor.
 • Anordnar kurser och föredrag för att utveckla ditt företag och din personal.
 • Ger ut tidningen Nordisk Bilåtervinning fem gånger om året.
 • Medlemskapet ger dig möjlighet att få bättre betalt för ditt material som ex högre metallpriser.
 • Medlemskapet ger dig tillgång till Storkundsavtal, som minska dina företagskostnader.
 • Medlemskapet ger storskalsfördelar vid bl.a. utbildning/inköp.
 • Lagbevakning, uppdateras automatiskt som är företags specifik.
 • Förbundet har en E-Learning portal för sina medlemmar

Vad krävs av dig som medlem i SBR

 • Att du uppfyller kraven enligt Bilskrotningsförordningen (2007:186).
 • Att du följer förbundets stadgar och beslut.
 • Att du håller snyggt, har ordning och reda på din anläggning.
 • Att du behandlar dina kunder på ett korrekt sätt.
 • Att företaget är miljö-och kvalitetscertifierad enligt tredjeparts certifiering, ex. branschcertifiering ISO eller Emas.

 

SBR medlemskap ger dig även möjlighet att sänka dina kostnader.

 

Lägre Försäkringskostnader

Vi vet att det traditionellt är mycket svår att hantera försäkringslösningar, alla företag behöver dock försäkra sig mot skador och avbrott i verksamheten. Vi har därför tagit fram verksamhetsanpassade försäkringslösningar som bygger på att bildemonteringsbranschen som helhet är representerad som storkund. Tillsammans med vår samarbetspartner kan vi därför förhandla fram bra nivåer. Exempel på sådana försäkringar är:

 • Företagsförsäkring, Miljöansvarsförsäkring
 • Fordonsförsäkring och flytande fordonsförsäkring
 • Liv-, pensions- och kapitalförsäkring
 • Sjukvårdsförsäkring

Storkundsavtal med Söderberg & Partners ger SBR medlemmar bättre försäkringsomfattning till lägre kostnad. Kontakta Fredrik Ståhlberg för mer information på 026 – 61 41 00 eller fredrik.stahlberg@soderbergpartners.se

Lägre Certifierings kostnader     

För den som vill kvalitetssäkra sitt företag och även få med miljö och arbetsmiljön kan med fördel använda branschcertifiering. Vi har tillsammans med RSM & Co som har lång erfarenhet och kan branschen tagit fram certifieringen, som kan ge ett stort värde gentemot myndigheter, leverantörer och kunder. Vi bedömer att vår SBR certifiering är fullt tillräckligt för att möte de krav som olika intressenter ställer på oss. För mer information kontakta Sten Boman, tfn. 072-045 74 00, sten.boman@sbcert.se

Bred Branschutbildning förmånligt  

E-Learning genom storkundsavtal med Lexicon och E-Learning och Training Partner som genomför utbildningar inom motorbranschen. Får du som SBR medlem förmånliga priser på utbildning och rådgivning. Med rätt kunskaper inom både teknik, försäljning, organisation och ledarskap har ditt företag de bästa förutsättningarna att öka er lönsamhet. http://www.sbrservice.se/

Låga Inköpskostnader av Däck      

Vill du starta däckverkstad eller komplettera din befintliga verksamhet med att erbjuda miljödäck, nya eller regummerade, ekonomi eller premiumdäck så finns detta upphandlat via SBR. Storkundsavtal med Din Servicepartner AB, ger SBR medlemmar ett däckpris som i normala fall enbart är förbehållet de som köper stora däckpartier kontaktperson Tommy Johannesson för mer information 046-23 80 20  info@hjulhuset.se

Låga Inköpskostnader av Diesel        

Då flertalet av våra medlemsföretag har många tunga fordon som drivs med diesel har vi upphandlat detta och ett storkundsavtal finns som förutom diesel även ger andra bra förmåner till företaget. Storkundsavtal med OKQ8 ger SBR medlemmar ett rabatterat pris. Kontaktperson är Ann Maurin Ann.Maurin@okq8.se

Fraktavtal som ger storkundspriser        

Förbundet har tecknat ett ramavtal med Grossiten.se gällande frakter, detta ramavtal kan alla medlemmar i SBR och BilRetur använda. Att vi kunnat knyta så många till detta ramavtal gör att fraktpriserna blir gynnsamma. De har en bra service och erkänt få fraktskador gör att ramavtalet blir bra för alla som använder det. Ni kan om ni så önskar ta kontakt med Grosssiten.se och Alan Münter

telefon 073-3599197 eller mejl alan.munter@grossist.se

Avtal för kortläsare och kostnader för betalkort  

Förbundet har tecknat ett ramavtal med Teller gällande

kortinlösenavtal som gör det möjligt att acceptera de flesta typer av betalkort, såväl nationella som internationella. Du har pengarna på kontot bankdagen efter transaktionen och eftersom Teller är en bankoberoende inlösare kan du vara kund i vilken bank du vill. Fördelen med samarbetsavtalet är att medlemmarna i SBR totalt få bättre villkor det kan röra sig upp till 25 % lägre kostnader än om varje medlem skall förhandla var för sig.

SBR som riksförbund är remissinstans åt olika myndigheter, vi anlitas även av andra branschorganisationer, leverantörer såväl nationellt som internationellt. En viktig del av vår uppgift är att bevaka och även jobba för att kunna påverka de beslut som berör branschen.

Remissinstans         

SBR som riksförbund är remissinstans åt olika myndigheter, vi anlitas även av andra branschorganisationer, leverantörer såväl nationellt som internationellt. En viktig del av vår uppgift är att bevaka och även jobba för att kunna påverka de beslut som berör branschen.

E-Learning utbildningsportal   

SBR har en utbildningsportal där alla branschspecifika utbildningar finns. Vi har även generella utbildningar som miljö -och chefsutbildning. Efter genomförd utbildning och godkända prov finns ett personligt utbildningsdiplom för utskrift.

AC Gas för retur/återlämning utan kostnad

När ni vill bli av med tömd AC gas vänder ni er till RH Återvinning, Småstuguvägen 15, 41676 Göteborg

Att; Rickard Hultner, tel: 0790–262 845 eller 0704–388 857

Gå även in på www.sbrservice.se se under våra samarbetspartner så får du fram alla

Har du råd att stå utanför?

Att fler medlemmar ger en starkare röst är ett känt fenomen, att dessutom kunna koppla det till lägre företagskostnader gör medlemskapet till en bra investering. De mervärden som medlemskapet ger dig, förutom att du bidrar till att stärka rösten för Bildemonteringsbranschen är att kunna sänka dina kostnader.

Vår förhoppning är att detta tillsammans med vår traditionella verksamhet skall ge dig god inblick i att medlemskap i ditt branschförbund är till din fördel och investering för framtiden. 

Med vänliga hälsningar

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Michael Abraham

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund

Branschförbund sedan 1961

Medlemsansökan behandlas av styrelsen. Inträdesavgiften är engångsavgift på 2 500 kr i SBR

Serviceavgift är beroende av antalet anställda, se nedan;

8 475 kr                1–3                                      sysselsatta

10 895 kr              4–6                                      sysselsatta

12 895 kr               7–10                                    sysselsatta

15 995 kr               11–15                                   sysselsatta

19 895 kr               16 eller fler                           sysselsatta

Dessa årsavgifter/serviceavgifter gäller för medlemskap i SBR

(alla avgifterna är avdragsgilla och exkl. moms. Priserna gäller för 2020) Årsavgift tillkommer på 95 kr

Ekonomiska fördelar;
I medlemskapet ingår lagbevakning företags specifikt till ett värde av ca   10 000 kr/år
Ni får lägre kostnader för branschcertifieringen med ca                              5 750 kr/år

Ni får lägre kostnad för verktyget att avfyra airbags med ca                        4 350 kr/år

Ni får lägre kostnad för uppdatering av branschcertifieringen med ca           1 250 kr/år                                                                                

      Enbart detta ger besparingar på               21 350 kr/år

Det finns medlemsföretag som sparat upp till 50 000 kr/år genom förmånerna nedan 

Ni får lägre kostnader för utbildning, (E-Learning utbildningsportalen ger stor kostnadsbesparing).

Ni får lägre Försäkringskostnader en del har fått upp till 50 % lägre premie

Ni får lägre kostnad för kortläsare och kostnader för betalkort en del har gjort besparingar på upp till 25 %

Ni får lägre kostnader för frakter

Ni får branschtidningen Nordisk Bilåtervinning 4 ggr per år

 

Med andra ord är medlemskapet i SBR en god affär för Er.

Ifylld ansökan skickas per post till;

Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund, Karlavägen 14 A, 114 31 Stockholm

Frågor besvaras antingen via telefon 08-55 768 200 eller via info@sbrservice.se