SBR och dess medlemmar 1961-2011

 

 

I boken få man följa den mycket intressanta utveckling som skett i bildemonteringsbranschen sedan grundandet av Sveriges Bilskrotares Riksförbund år 1961 med många intervjuer och roliga händelser.

 

1st 249kr +moms och frakt

5st 990kr +moms och frakt

10st 1490kr +moms och frakt

 

För att beställa skickar ni företagsuppgifter samt antal till info@sbrservice.se


 

 

 

 Utdrag ur boken

 

Framsida på jubileumsbok

 

För 50 år sen eldades skrotbilarna rena och slogs i bitar med yxa. Idag dräneras och total separeras bilar inomhus på ett miljöriktigt sätt för att kunna återvinnas till lagstadgade 85 viktprocent. För 50 år sen hade bilskrotarna det mesta i huvudet och sålde bildelar över disk. Idag är det databaser och försäljning över internet som gäller.

 

Välkomna till 50årmed SBR!

 

Välkomna till Sveriges Bilskrotares Riksförbund, SBR, 1961-2011 och 50 spännande verksamhetsår under vilka bilskrotning och bildemontering, liksom det omgivande samhället, genomgått en enorm utveckling.

 

Förbundet bildades alltså för 50 år sedan av en grupp engagerade bilskrotare som ville skapa en seriös plattform för sin verksamhet, bilda ett språkrör för branschen samt en kontaktyta visavi myndigheter och andra organisationer.

 

När nu förbundet kan fira 50 stolta år kan det vara dags att titta lite i backspegeln och minnas och påminna om människor och saker och ting som inträffat och som påverkat branschen. Det är det som jubileumsskrifter är till för. Så ock denna bok.

 

Men framförallt vill vi i denna lilla skrift berätta om människorna och om företagen, dvs. medlemmar som ingått och ingår i det nu jubilerande förbundet. Långt ifrån alla medlemmar finns med på bild eller är omtalade. Det begränsade utrymmet har endast medgett ett urval som gjorts efter bästa förmåga för att spegla förbundet och medlemmarnas verksamhet under ett halvsekel.

 

Tyvärr kan vi konstatera att mycket minnesvärt material gått förlorat under den 50-åriga resans gång, främst gäller det bildmaterial och gamla tidningsarkiv som förstörts eller trots idogt sökande inte kunnat påträffas. Också det ett tecken på den kraftigt föränderliga värld vi lever i. Men SBR består. Och om ytterligare 50 år är det dags för förbundets 100-årsjubileum!

 

 

Henry Gustafsson

Styrelseordförande SBR 1981-1991,

vd 1991-2009

Anders Löfvendahl

Frilansjournalist, redaktör förbundstidningen

Nordisk Bilåtervinning 1995-2009