Utfärdade skrotintyg olika år

uppställt efter län

 

SBR. Intyg-länsvis UTFÄRDADE SKROTINTYG 2009 – 2014
  2009 2010 2011 2012  2013  2014 
AB. Stockholms län 17.096 16.871 17.653 17.543  16.77 15.688
C. Uppsala län 4.726 6.910 6.137 5.713  7.644 8.978
D. Södermanlands län 3.812 5.200 6.682 7.246  8.653  8.504 
E. Östergötlands län 6.909 9.752 25.047 24.240  25.225  23.046 
F. Jönköpings län 5.054 5.749 6.192 6.187  6.498  6,468 
             
G. Kronobergs län 3.233 4.324 4.439 4.228  3.645  3.402 
H. Kalmar län 3.957 4.747 5.343 6.054  5.518  5.064 
I. Gotlands län 663 947 1.047 822  787  721 
K. Blekinge län 1.834 2.611 2.701 3.000  3.081  3.321 
L.M. Skåne län 16.667 21.499 25.800 24.861  24.801  25.009 
             
N. Hallands län 5.236 5.756 6.305 6.040  5.287  5.727 
O.P.R Västra Götalands län 25.722 37.125 24.796 26.172  26.137  26.884 
S. Värmlands län 3.424 3.764 4.407 4.614  4.938  4.806 
T. Örebro län 6.698 7.494 8.369 6.550  7.125  6.232 
U. Västmanlands län 6.368 7.900 7.699 7.434  8.455  7.776 
             
W. Kopparbergs län 8.095 11.949 11.568 12.802  13.874  13.516 
X. Gävleborgs län 3.854 5.119 5.049 6.854  5.342  5.188 
Y. Västernorrlands län 4.260 5.405 5.615 6.710  5.936  6.252 
Z. Jämtlands län 1.196 1.825 2.393 2.150  1.962  2.579 
AC. Västerbottens län 2.902 3.634 4.746 4.100  4.644  4.753 
BD. Norrbottens län 2.282 2.647 2.691 3.205  3.786  3.053 
     
Totalt i hela landet 133.988 171.228 184.679 186.525  190.085  186.967 
SBR. Intyg-länsvis UTFÄRDADE SKROTINTYG 2000 – 2008
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AB. Stockholms län 18.240 38.986 31.388 29.957 27.497 24.661 24.447 25.108 16.291
C. Uppsala län 6.588 9.642 11.300 10.094 10.002 8.996 9.623 7.095 5.521
D. Södermanlands län 5.603 8.539 9.339 7.938 6.413 6.227 7.660 5.916 4.866
E. Östergötlands län 9.274 16.200 14.950 13.031 14.188 14.727 16.205 10.139 8.731
F. Jönköpings län 6.497 9.941 8.849 7.909 6.559 7.879 8.484 8.099 5.633
G. Kronobergs län 3.870 6.405 5.915 4.491 4.245 4.510 4.968 3.934 2.812
H. Kalmar län 5.982 10.032 10.497 9.515 8.902 7.980 12.204 10.890 3.838
I. Gotlands län 1.145 1.674 1.263 1.603 1.989 1.303 1.769 1.485 774
K. Blekinge län 2.227 3.457 2.918 1.853 2.242 2.002 4.968 2.437 1.938
L.M. Skåne län 22.581 44.780 41.702 37.703 36.126 36.715 45.590 33.049 21.458
N. Hallands län 9.789 13.737 15.639 11.064 7.651 7.345 9.304 7.933 4.564
O.P.R Västra Götalands län 34.850 57.158 53.074 46.475 47.804 52.372 62.299 45.522 33.589
S. Värmlands län 4.691 9.511 9.856 8.294 7.064 8.645 8.349 7.060 3.321
T. Örebro län 7.919 10.607 11.790 12.046 12.266 11.552 11.155 9.369 7.168
U. Västmanlands län 5.277 9.068 8.595 7.660 6.762 8.719 12.152 10.095 7.305
W. Kopparbergs län 7.039 13.833 11.601 9.462 11.382 15.900 16.594 12.842 6.161
X. Gävleborgs län 5.575 11.618 9.613 8.729 7.158 7.673 8.659 7.518 4.212
Y. Västernorrlands län 4.600 12.912 9.346 8.448 7.741 8.466 9.303 7.082 4.299
Z. Jämtlands län 1.621 3.516 4.424 3.741 3.757 3.739 4.290 3.960 1.780
AC. Västerbottens län 3.213 8.637 7.404 6.798 5.494 4.573 4.746 4.387 3.380
BD. Norrbottens län 2.820 3.961 6.668 3.876 3.817 4.529 6.112 4.693 2.963
Utfärdade i annat EU-land 94 183 119
Totalt i hela landet 169.401 304.214 286.131 250.687 239.153 248.696 288.881 228.732 150.604
SBR. Intyg-länsvis UTFÄRDADE SKROTINTYG 1991 – 1999
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
AB. Stockholms län 23.674 27.983 20.116 17.888 16.538 16.500 17.858 15.713 19.388
C. Uppsala län 7.855 8.664 6.069 4.941 3.945 4.318 4.955 4.457 5.943
D. Södermanlands län 5.488 6.701 4.844 3.409 3.023 2.643 3.706 3.802 4.665
E. Östergötlands län 7.092 10.074 7.366 5.553 5.186 5.755 8.143 7.652 8.986
F. Jönköpings län 5.306 7.847 5.840 4.934 4.940 4.694 5.726 5.584 6.225
G. Kronobergs län 5.O53 6.894 4.762 3.638 3.654 3.724 4.246 3.590 3.869
H. Kalmar län 5.223 6.929 5.564 4.727 3.962 3.890 5.174 4.906 5.162
I. Gotlands län 1.256 1.605 1.211 1.001 922 660 1.047 915 916
K. Blekinge län 2.250 3.797 2.739 2.060 1.992 1.924 2.307 1.834 2.141
L. Kristianstads län 6.406 9.443 6.507 5.594 5.237 4.609
     L + M Skåne län 21.027 18.807 22.043
M. Malmöhus län 14.354 20.680 14.066 11.236 11.041 10.155
N. Hallands län 4.158 6.340 4.639 4.607 3.657 3.547 5.808 7.240 8.445
O. Göteborgs o.Bohus län 9.765 20.680 15.485 12.851 11.762 11.807 9.124
P. Älvsborgs län 11.575 18.143 7.211 6.400 5.996 5.579 15.026
R. Skaraborgs län 6.003 9.542 7.130 5.318 4.766 3.737 5.393
     O+P+R Västra Götalands län 27.462 31.280
S. Värmlands län 4.439 6.634 5.304 4.065 3.511 3.511 4.399 4.090 4.278
T. Örebro län 6.364 7.263 5.926 5.137 4.453 4.131 5.430 5.830 6.693
U. Västmanlands län 4.781 6.648 5.014 4.O35 3.711 3.415 4.570 4.722 4.737
W. Kopparbergs län 6.640 8.936 7.384 5.571 4.838 4.580 5.847 5.688 6.163
X. Gävleborgs län 4.922 7.442 6.912 5.138 4.500 4.924 5.654 5.269 5.767
Y. Västernorrlands län 4.215 6.016 5.093 4.368 3.663 3.679 4.378 4.337 4.662
Z. Jämtlands län 1.433 2.305 2.123 1.479 1.470 1.352 1.757 1.995 1.577
AC. Västerbottens län 2.884 4.326 4.097 3.907 3.288 2.715 2.683 2.825 3.298
BD. Norrbottens län 3.212 4.098 3.528 3.300 2.920 2.544 3.370 3.126 3.324
TOTALT I HELA LANDET 154.348 214.642 158.951 131.157 118.975 114.393 147.628 139.844 159.5